ประเทศจีน เส้นใยโพลีเอสเตอร์หลัก ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบกลวง
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ Dope ย้อมสี