ส่งข้อความ
จีน เส้นใยโพลีเอสเตอร์หลัก ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เส้นใยโพลีเอสเตอร์หลัก
เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบกลวง
เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบละลายต่ำ
ไมโครไฟเบอร์
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ Dope ย้อมสี
Viscose Staple Fiber
ไฟเบอร์กรด Polylactic
เส้นใยโปรตีนถั่วเหลือง
ไฟเบอร์ Bosilun
เส้นใยไลโคเซลล์
เส้นใยโพรพิลีน
ไฟเบอร์คริลิค
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ Bicomponent